Termékdíj

Információ a termékdíjról

 

A termékdíj megfizetésének célja a környezeti károk, a környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás ösztönzése.

 

A nyomdai szolgáltatásához kapcsolódó, a termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerinti termékdíj-köteles termékek:
1. csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer
2. reklámhordozó papír
3. irodai papír

 

A termékdíj alapja a termékdíj-köteles termék tömege (kg).
A termékdíj befizetésére és bevallására cégünk, azaz az első belföldi forgalomba-hozó a kötelezett.
Számláinkon a reklámhordozó papír és a csomagolószer esetében záradék található a termékdíj alapjáról és összegéről.

 

2015. január 1‐től termékdíj-köteles az irodai papír, azaz a fogyasztó számára kiszerelt papír és a következő termékek: regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező, dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból, album gyűjtemények számára papírból vagy kartonból.

 

2015. januártól hatályos díjtételek:
Csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer:
Papírból, kartonból készült termékek: 19 Ft/kg
Műanyagból készült termékek: 57 Ft/kg
Reklámhordozó papír: 85 Ft/kg
Irodai papír: 19 Ft/kg

 

Kinek kell a termékdíjat megfizetni?
A termékdíjat az első belföldi forgalomba-hozó, vagy saját célú felhasználó fizeti meg. Bérgyártás esetén a bér-gyártató a kötelezett. Reklámhordozó papír esetében első belföldi forgalomba hozatalnak minősül a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás)!

 

Mikor nem keletkezik termékdíj‐kötelezettség?
Nem kell termékdíjat fizetni a termék igazolt külföldre szállítása esetén. Ha egy belföldi cég, a terméket egy belföldi gazdálkodónak átadja, de külföldi rendeltetési helyre, tulajdonképpen fuvarozásra, vagy küldeményként adja fel, nem keletkezik fizetési kötelezettség.

 

Termékdíj-köteles reklámhordozó papírnak minősülő termékek

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog ‐ ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket‐szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének
vagy, más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

 

Reklámhordozó papírnak minősülő kiadványok
A papír alapú, nyomtatott felületének legalább 50 %‐ban gazdasági reklámot tartalmazó termékek a következők:
• poszter, plakát
• szórólap, kuponfüzet
• nyomtatott képeslap
• üdvözlő és hasonló kártya
• reklámot tartalmazó éttermi papíralátét
• programfüzet, katalógus
• naptár
• folyóirat, magazin, ingyenes újság
• térkép

 

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%‐ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap
c) könyv, tankönyv

 

Termékdíj-köteles csomagolóeszközök, egyéb csomagolószerek
• papírzacskó, papírtáska
• kartondoboz, tálca, alátét
• címke, árcímke
• reklámot tartalmazó öntapadó papírcímke
• CD, DVD borító, tok papírból
• kenyérszalag
• reklámot tartalmazó doboz
• műanyag címke

Azon termékeket, melyek csomagolószer és reklámhordozó funkciót is betöltenek, csomagolószernek kell tekinteni.

 

Irodai papír
Információ hordozására, fénymásolásra, nyomtatásra alkalmas papír, irodai cikk
• nyomtató, fénymásoló papír
• regiszter
• jegyzetfüzet (notesz)
• írótömb,
• előjegyzési jegyzettömb,
• napló és hasonló termék,
• írómappa,
• iratrendező,
• dosszié,
• iratborító,
• sokszorosított üzleti űrlap,
• karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból,
• album gyűjtemények számára papírból vagy kartonból.

 

NEM termékdíj-köteles termékek
• könyvek
• a termék műszaki paramétereit bemutató címke, amely a termék teljes élettartama alatt a terméken van
• használati útmutató
• boríték céges emblémával
• esküvői meghívó
• névjegykártya
• nyugta